Systemy nagłośnieniowe, obsługa imprez, naprawa sprzętu elektroakustycznego
O firmie Nowości Produkty Archiwalne Serwis sprzętu Galeria Kontakt
Menu:   
Nowości
Kolumny gitarowe
Kolumny basowe
Kolumny monitorowe
Kolumny PA - Aktywne
Kolumny Line-Array
Wzmacniacze gitarowe
• Head WILD PIG
• Wzmacniacz lampowy
HEAD MK IV

• Wzmacniacz lampowy
HEAD MK V

• Lampowy wzmacniacz mocy
2x50W FIFTY-FIFTY

• Wzmacniacz lampowy
HEAD TA30S

• Combo Lampowe TA30
• Junior 50
• CUSTOM SHOP
Wzmacniacze basowe
Wzmacniacze mocy
Lampy Groove Tubes
Cenniki
Pliki do pobrania
Produkty Archiwalne
Serwis Sprzętu
Obsługa imprez
Galeria
Nasi klienci
Kontakt

Odwiedzio nas:
916652 osb


Wzmacniacz lampowy
HEAD MK V

 Za??czniki: 
- Ty? wzmacniacza    
- Instrukcja obs?ugi      
- FootswitchWzmacniacz MK V jest najnowszym wzmacniaczem firmy Soundman. Pierwszy raz zosta? zaprezentowany na targach muzycznych Musikmesse 2006 w wersji custom i od razu wzbudzi? zainteresowanie. Wykonany jest w tradycyjnej technologii lampowej z wykorzystaniem wielokrotnie selekcjonowanych elementw najwy?szej jako?ci stosowanych do budowy urz?dze? militarnych. Chassis wzmacniacza wykonane jest ze stali nierdzewnej INOX, co daje du?? trwa?o?? i estetyk?. Pokryty jest derm? typu Tolex. Wzmacniacz posiada dwa niezale?ne kana?y prze??czane prze??cznikiem no?nym lub prze??cznikiem umieszczonym na p?ycie czo?owej wzmacniacza. Ka?dy kana? zawiera 3-punktow? barw? d?wi?ku (Bass, Middle, Treble) oraz ogln? korekcj?-Presence dzia?aj?c? dla obu kana?w. Dodatkowo na p?ycie przedniej zastosowano potencjometr Deep, ktry s?u?y do pogrubienia brzmienia dla niskich cz?stotliwo?ci. W ka?dym kanale na p?ycie przedniej zastosowano w??cznik boost, ktry zwi?ksza nasycenie danego kana?u oraz prze??cznik podbicia tonw wysokich. W modelu MK V zaprojektowano trzeci kana? SOLO, ktry s?u?y do szybkiego prze??czenia g?o?no?ci. Kana? ten uzale?niony jest od barwy danego w??czonego kana?u. Ten nowy model posiada rwnie? szeregow? p?tle efektw, ktra dodatkowo mo?e by? od??czana wy??cznikiem no?nym w trakcje gry. Zwi?ksza to mo?liwo?ci brzmieniowe. Na tylnym panelu znajduje si? prze??cznik rodzaju lamp mocy; EL34, lub w drugim po?o?eniu 6L6, 6550, KT88. Dodatkowo jest zamontowany prze??cznik mocy, ktry od??cza dwie lampy mocy, przez co wzmacniacz nasyca si? brzmieniem przy wi?kszej g?o?no?ci. Do wzmacniacza mo?na pod??czy? kolumn? g?o?nikow? 4, 8, lub 16 Ohm. Uk?ad montowany jest r?cznie przez wykwalifikowany personel a ca?y wzmacniacz testowany jest przez dobrych gitarzystw. Rwnie? na tylnym panelu zamontowane s? gniazda prze??cznika no?nego do prze??czania kana?w, w??czenie SOLO oraz w??czenie i wy??czenie p?tli oraz regulowane wyj?cie liniowe i gniazda do p?tli efektw. Prze??cznik no?ny jest w komplecie w raz ze wzmacniaczem. Wykonany jest te? ze stali nierdzewnej INOX. Posiada Trzy sygnalizacyjne diody Led. Wzmacniacz przystosowany jest do napi?? zasilaj?cych 230V oraz 115V.
Dane techniczne:
 • Moc: 100 W
 • Lampy mocy: 46L6 lub EL34
 • Lampy przedwzmacniacza: 512AX7
 • Korekcja barwy w ka?dym kanale: BASS,MIDDLE,TREBLE
 • Korekcja ko?cwki mocy: PRESENCE,RESONANS
 • Dwa niezale?ne kana?y (GAIN A, GAIN B)
 • Kana? SOLO za??czany prze??cznikiem no?nym
 • Podbicie: BRIGHT na ka?dym kanale
 • Prze??cznik BOOST na kanale A i B
 • Dwa MASTERY (MASTER A, MASTER B)
 • Regulowane wyj?cie liniowe
 • P?tla efektu od??czana prze??cznikiem no?nym
 • Wyj?cia g?o?nikowe: 4/8/16 ohm
 • Prze??cznik mocy 100/50 W
 • Prze??cznik wyboru lamp mocy
 • Na specjalne zamwienie wk?adamy lampy mocy 6550 i KT88
 • Waga: 21kg
 • Wymiary: (WxHxD) 660240290mm
  • W naszych wzmacniaczach stosujemy lampy firmy GROOVE TUBES


  © Soundman 2023 - wszelkie prawa zastrzeone Projekt Studio Kolor    Modyfikacje i hosting VILQ