Systemy nagłośnieniowe, obsługa imprez, naprawa sprzętu elektroakustycznego
O firmie Nowości Produkty Archiwalne Serwis sprzętu Galeria Kontakt
Menu:   
Nowości
Kolumny gitarowe
Kolumny basowe
Kolumny monitorowe
Kolumny PA - Aktywne
Kolumny Line-Array
Wzmacniacze gitarowe
Wzmacniacze basowe
Wzmacniacze mocy
Lampy Groove Tubes
Cenniki
Pliki do pobrania
Produkty Archiwalne
Serwis Sprzętu
Obsługa imprez
Galeria
Nasi klienci
Kontakt

Odwiedzio nas:
921939 osb


NOWO?CI

Najnowsza propozycja firmy to skrzynka dziennikarska PRESS BOX 216.
PRESS BOX 216 to wysokiej klasy separowany transformatorowo dystrybutor sygna?u audio niezb?dny do rejestracji sygna?u w czasie imprez sportowych, nagraniach na ?ywo, konferencji prasowych, itp.
Zawiera dwa kana?y wej?ciowe A i B (poziom liniowy) z mo?liwo?ci? regulacji  w zakresie 0/+6dB.
Posiada dwa wzmacniacze s?uchawkowe, ktre s?u?? do monitorowania sygna?u, zako?czone gniazdami TRS.
Wska?nik LED s?u?y do kontrolowania poziomu wej?ciowego od -10dB do +2dB.
Wszystkie wej?cia i wyj?cia s? symetryczne i separowane  przez transformatory.
Prze??czniki przy gniazdach wyj?ciowych XLR daj? mo?liwo?ci wyboru sygna?u z gniazda A lub B co jest niezb?dne przy t?umaczeniach j?zykowych.
12.11.2007 - Zapraszamy na koncert MARCUSA MILLERA, ktry odb?dzie si? w salonie Riff Megastore w Warszawie ul.Bokserska 62A godz.17:00
Nasza firma b?dzie odpowiedzialna za nag?o?nienie tego koncertu.


W miesi?cu grudniu 2010 wprowadzamy na rynek najnowszy produkt z rodziny SLS. Jest to system Line Array o symbolu kolumn g?o?nikowych XM5, ktre powsta?y na zamwienie firmy naglo?nieniowej LD AUDIO. Przed wprowadzeniem na rynek  system by? testowany na r?nego rodzaju imprezach plenerowych jak i w Sali Kongresowej.


Dnia 27.04.2008 zapraszamy na koncert szwedzkiej grupy Molly's Gusher do klubu Progresja w Warszawie.
Zesp? zaprezentuje najnowsze utwory z ostatniej p?yty oraz starsze utwory
Grupa Mooly's Gusher u?ywa wzmacniaczy Soundman MKIV.


 


31.12.2007 - Sylwestrowy koncert w Warszawie w dzielnicy Bia?o??ka.
Na specjalnych konstrukcjach zawiesili?my system liniowy Meyer Sound. Ca?o?? sk?ada?a si? z 16 zestaww MICA , 8 zestaww nisko tonowych HP 700 i czterech zestaww SLS Acoustics F3. System zosta? ustawiony i skonfigurowany przy u?yciu programw Map Online , Compass oraz procesora Galileo 616. Na systemie monitorowym pracowa?o 10 zestaww SLS Acoustics M2. Gwiazdami wieczoru by? zesp? Bracia i Bony M Sheyla Bonnick. Zdj?cia z tego koncertu znajduj? si? w naszej galerii
Zapraszamy!30.11.2007 - Ju? posiadamy w ofercie pasywny Direct Box  firmy Groove Tubes.
Opis urz?dzenia w dziale Lampy Groove Tubes
Cen? mo?na zobaczy? w cenniku lamp GT.
12.11.2007 - Zapraszamy na koncert MARCUSA MILLERA, ktry odb?dzie si? w salonie Riff Megastore w Warszawie ul.Bokserska 62A godz.17:00
Nasza firma b?dzie odpowiedzialna za nag?o?nienie tego koncertu.


22.10.2007 - Informujemy, ?e firma nasza zosta?a wybrana do obs?ugi akustycznej
jesiennej trasy "Babilon Tour" Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Zapraszamy


Najnowsza lampowa ko?cwka mocy o nazwie FIFTY-FIFTY. Jest to najnowszy wzmacniacz, ktrego poprzednikiem by? TWIN FIFTY. Zosta?a zmieniona obudowa (tylnie mocowanie do szyn 19''), front wzmacniacza oraz transformatory g?o?nikowe. Standardowo wzmacniacze Twin Fifty by?y wyposa?ane w lampy EL34. Po namowach wielu u?ytkownikw zmienili?my rodzaje lamp mocy z EL34 na 6L6, co spowodowa?o lepsze, okr?glejsze brzmienie. Szczeg?owy opis ko?cwki w dziale Wzmacniacze gitarowe
Pierwszy raz ko?cwka zosta?a zaprezentowana na targach Musikmeese 2007.


Zapraszamy na premier? naszego najnowszego wzmacniacza ''WILD PIG'', ktra odb?dzie si? na naszym stoisku na targach Musikmesse 2007 


 

Dane techniczne:  

  • Moc: 300 Wat 
  • Preferowany g?o?nik Electro-Voice EVM12L Black Label
  • Oporno??: 8 ohm
  • Ci??ar: 22kg
  • Wymiary: (WxHxD) 585x470x350mm  520180320mm 


Najnowsza kolumna gitarowa, ktra by?a pokazana na targach Musikmesse 2007. Kolumna ta jest jednog?o?nikow? kolumn? gitarow? i jest dedykowana do comba lapowego jak i do wzmacniacza HEAD 30W. Wykonana jest ze sklejki li?ciastej o grubo?ci 15 mm, konstrukcyjnie wzmocniona w ?rodku. Kolumna jest konstrukcj? zamkni?t? i jest typem kolumny bass-reflex. Jest to kolumna ?ci?ta tak, ?e g?o?nik, ktry jest zamocowany w niej gra pod k?tem 9' do gry. Do kolumny zalecany jest g?o?nik firmy Electro-Voice EVM12L Black Label, przykr?cany od wewn?trz. Pokryta jest derm? typu Tolex. Przd kolumny, pokryty jest siatk? nylonow?, ktra chroni g?o?niki przed uszkodzeniami mechanicznym i wod?, dost?pny w dwch wariantach wyko?czenia (czarnym i srebrnym). Na grze kolumny s? zamontowane metalowe wg??bienia, dostosowane wymiarem do rozmiaru n?ek comba gitarowego i g?owy Head 30W oraz uchwyt paskowy. Kolumna ta wraz z kolumn? typu 1x12''B daje pot??ny d?wi?k i dobry ods?uch dla graj?cego.

© Soundman 2023 - wszelkie prawa zastrzeone Projekt Studio Kolor    Modyfikacje i hosting VILQ