Systemy nagłośnieniowe, obsługa imprez, naprawa sprzętu elektroakustycznego
O firmie Nowości Produkty Archiwalne Serwis sprzętu Galeria Kontakt
Menu:   
Nowości
Kolumny gitarowe
Kolumny basowe
Kolumny monitorowe
Kolumny PA - Aktywne
Kolumny Line-Array
Wzmacniacze gitarowe
Wzmacniacze basowe
Wzmacniacze mocy
Lampy Groove Tubes
• PDI-Passive Direct Box
• Inne
• Lampy do Preampw
• Lampy mocy (grupa 6V6)
• Lampy mocy (grupa 6L6)
• Lampy mocy (grupa EL34)
• Lampy mocy (grupa 6550)
• Lampy mocy (grupa EL84)
• Lampy mocy (inne)
• Lampy prostownicze
Cenniki
Pliki do pobrania
Produkty Archiwalne
Serwis Sprzętu
Obsługa imprez
Galeria
Nasi klienci
Kontakt

Odwiedzio nas:
921938 osb


LAMPY GROOVE TUBES

Groove Tubes to firma, ktra powsta?a w 1970 roku, gdy Aspen Pittman, jej za?o?yciel i wizjoner, sfinansowa? badania maj?ce na celu dok?adne zbadanie fenomenu lampowego brzmienia. Aspena od zawsze fascynowa?y urz?dzenia lampowe, a jego, vintage kolekcja lampowych wzmacniaczy i mikrofonw lampowych liczy ponad 250 eksponatw. Kierowani ciekawo?ci? i ch?ci? zg??bienia tej problematyki, Aspen i jego in?ynierowie rozpocz?li badania, ktre doprowadzi?y do uzyskania zaskakuj?cych wynikw i odkrycia ca?kowicie nowych sposobw interpretacji ju? zebranych danych. Badania te stanowi?y pocz?tek istnienia Groove Tubes, i trwaj? nadal, dzi?ki czemu produktu sygnowane symbolem GT s? coraz lepsze.

Od tego czasu Groove Tubes przeby?o d?uga drog?: od gara?owego warsztatu do mi?dzynarodowej firmy posiadaj?cej ponad 1200 detalicznych punktw sprzeda?y w samych tylko Stanach Zjednoczonych i dystrybutorw w blisko 50 krajach, wci?? jednak w?rd za?ogi GT ?ywy jest w duch eksperymentu i fascynacji, ktry zadecydowa? o sukcesie tej firmy.

Naturaln? konsekwencj? odkry? w dziedzinie techniki konstrukcji lamp by?o rozszerzenie bada? na urz?dzenia lampowe. W ten sposb powsta? legendarny, u?ywany do dzisiaj, uznawany za fenomen techniki lampowej Speaker Emulator, pozwalaj?cy na bezpo?redni? rejestracj? sygna?u z gitarowego wzmacniacza lampowego, bez potrzeby posiadania odpowiedniego pomieszczenia, kolumny g?o?nikowej i mikrofonw. Kolejne wynalazki okaza?y si?, co najmniej rwnie rewolucyjne: mikrofony lampowe, kompresory, przedwzmacniacze mikrofonowe, equalizery.

Aspen Pittman jest rwnie znany ze swojej dzia?alno?ci w ramach Groove Tubes, co jako autor ksi??ki nieobcej ?adnemu mi?o?nikowi lamp: The Tube Amp Book. Jest to pozycja na tyle klasyczna i podstawowa, ?e wci?? ukazuj? si? jej wznowienia, jednak ju? chwil? p?niej znikaj? z p?ek ksi?gar? i sklepw muzycznych. Na tej ksi??ce wychowa?a si? ca?a rzesza mi?o?nikw lamp sprzedano ju? blisko 80 000 egzemplarzy tego wydawnictwa.

© Soundman 2023 - wszelkie prawa zastrzeone Projekt Studio Kolor    Modyfikacje i hosting VILQ